Eentje handvol wegen wegens uw letterontwerp te verbeteren


Plaatje gekocht te … www.depositphotos.com

Zoals jou kunt zien aan den hand van den ongedifferentieerde massa letters hierboven, is ene important mikpunt van goede typografie ie organiseren van lettertypen voordat den lezer. Hoe moeten hij of zij den folder oplezen, ondertekenen of gedrukt boek jij hebt ontworpen? Ie is wegens uw typekeuzes (alles van ie lettertype totdat den puntgrootte van ie lettertype, van regelafstand totdat regellengte totdat tracking, tekenspatiëring plusteken kleur – evenals uw plaatsing van ie type op ene raster dat u geschikt acht voordat den inhoud van uw project ) dat ie oog van den lezer vermag weten waar hij indien eerste, tweede plusteken derde heen moeten. Ie is jouw verantwoordelijkheid wegens den televisiekijker wegens den pagina te leiden.

Zonder dit, watten ik typografisch ontwerp zullen vermeld, is er nog ene ander streek van tweaks, misschien subtiele, diegene ie oplezen woord na woord, pagina na pagina, ene aangenamere ervaring kunnen maken plusteken daarom leiden totdat ene huis onbegrip plusteken ene grotere retentie van inhoud. Vanaf slot van rekening stelt den lezer zichzelf veelal voordat den geestverschijning den elementen voordat van ie vertelsel dat uw folder, poster of gedrukte proza vertelt. Alles watten dit mogelijk maakt, is den moeite waard.

Eentje twee voorbeelden

Ik ben nou aan ie oplezen Afbeeldingen voordat visuele communicatie, diegene ik ter ene kringloopwinkel vond. Ie is schrijven wegens Craig Denton. Ie is ruwweg dertig klas oud, maar den ontwerpregels zijn nu nipt zo toepasselijk indien waarna. Hier is ene willekeurige handvat uit den regels diegene ter ie proza van Denton wordt medegedeeld plusteken diegene uw type bovenin desktoppublishing zullen plekken plusteken ter ie rijk van daadwerkelijke typografie zullen brengen. Volg hieronder plusteken jou krijgt ene tal geweldige tips uit dit gedrukte proza.

(Terzijde: waarna ik ter ie start van den jaren tachtig met grafisch ontwerp begon, zette ene zetter den letters op ene zetmachine op voet van mijn vermelde specificaties, plusteken ik zette den drukzetten van den zetsels op plusteken plakte zij op met behulp van den fotozetpapierafdrukken diegene zij of hij leverde. Dit waren werkelijk twee aparte beroepen. Letterzetters waren op zichzelf staande kunstenaars, diegene den afzonderlijke letters masseerden wegens den kopie zo leesbaar mogelijk te maken voordat zij dit aan grafisch ontwerpers overhandigden voordat den uiteindelijke lay-out.)

Letterspatiëring plusteken leesbaarheid

Elke wetmatigheid van ie type bestaat uit ene tal letters. Hoe sluit zij te jawel staan, vermag den leesbaarheid promoveren of hinderen. Zorg er te ie klaarmaken van ie type voordat dat den letters noch te sluit te jawel of te veraf uit jawel staan. Mits er te veel letterspatiëring is, kunnen den woorden noch langer indien volledige, afzonderlijke items wordt lezen. (Den lezer zoekt zoals den vorm van ene herkenbaar woord. Hij of zij leest noch elke letterteken.) Mits den letters te sluit te jawel staan ​​(met te weinig letterafstand), varen den woorden allen wegens jawel. Den spaties tussen den woorden wijken plusteken den tekst wordt onleesbaar.

Den functie ter uw lay-outprogramma waarnaar u zullen zoeken wegens den letterafstand te regelen (hopelijk ene ontwerptool zoals InDesign ter positie van ene tekstverwerker) wordt vaak “tracking” medegedeeld. Ie is verschillend dan ‘spatiëring’, dat den ruimte tussen letterparen regelt, zoals ene hoofdletter ‘A’ plusteken ene hoofdletter ‘V’. Mits u bijvoorbeeld ene kop instelt, zullen letterparen indien ‘AV’ vaak te veraf uit jawel staan. Kerning stelt u ter staat wegens zij strakker te maken (nipt zoals u ene volledige wetmatigheid tekst zullen strakker maken met ene volgopdracht). Wanneer u dit doet, blijft den lezer noch visueel vastzitten aan ie letterpaar “AV”. Ie zullen den lezer noch uit haar of zijn fantasierijke leeservaring halen wegens zichzelf te focussen op watten er verkeerd uitziet aan den typografie (nipt zoals ie zien van ene typefout jou gedachtengang vermag permitteren ontsporen).

Mits u leert hoe u zowel letterafstand indien spatiëring kunt intomen, verbetert ie algehele uitwendig plusteken den leesbaarheid van uw gezette kopie. Plus indien ene kanttekening: beide zijn problematischer – of zichtbaarder – ter grotere letters dan ter kleinere letters (bijvoorbeeld koppen ter vergelijking met hoofdtekst). Subjectief kern ik geen letterparen ter body-kopie. Ie zullen te lang duren plusteken voordat den meeste lezers zullen ie onder den drempel van zichtbaarheid ligt. Dat medegedeeld hebbende, religie ik dat er globale besturingselementen zijn ter moderne ontwerptoepassingen waarmee jou nog steeds vanzelf alle problematische letterparen diegene jou kiest kunt kernen. (Dit is tenminste watten ik halverwege den jaren tachtig deed, vóór den overkomst van desktop publishing, waarna ik mijn inherent type aan ie zetwerk wasgoed op ene zetmachine van Mergenthaler.)

Regelafstand plusteken regelafstand

Vroeger voegden zetters ter determineren gevallen toegevoegd “lood” (ie metaal) toe tussen den regels van ie type. Dit wasgoed vóór ie zetwerk van plaatje’s. Ter diegene tijdstip werden letterregels gezet ter gesmolten metaal (lood) plusteken gedrukt via boekdruk ter positie van offsetlithografie. Ie toevoegen van lood of voorloop opende den ruimte tussen regels, plusteken dit maakte omvangrijke studeren tekst leesbaarder.

Waarom? Want zodra ie oog van den lezer ie einde van ene wetmatigheid bereikt, moeten ie terugkeren zoals ie start van den volgende wetmatigheid, terug aan den linkerkant (veelal) van den pagina. Lange tekstregels kunnen ie voordat ie oog moeilijk maken wegens terug zoals linksom te gaan plusteken onmiddellijk ie uitgangspunt van den volgende wetmatigheid te vinden. Dus ie toevoegen van ene ietsje ruimte tussen regels (of toegevoegd regelafstand) vermag dit taak gemakkelijker maken.

Type set zonder toegevoegd regelafstand is “set solid”. Mits u 11 pt type kiest plusteken dit instelt zonder toegevoegd regelafstand, wordt dit opschrijven indien 11/11 type. Te elke lijnlengte is dit veelal moeilijker te oplezen (hoewel ie steeds moeilijker wordt naarmate den breedte of makker van den streep toeneemt). Eentje meer lezersvriendelijke balans zullen ie type 11/13 zijn (type 11 punten met twee punten).

Weduwen plusteken wezen

Mits jou ene ontwerp hebt met meerdere kolommen van ie type (werkelijk zelfs indien jou ie instelt boeken afdrukken met ene enkele kolom diegene zichzelf uitstrekt van pagina totdat pagina), kijk uit voordat weduwen plusteken wezen. “Eentje weduwe is ene wetmatigheid van minder dan ene derde van den kolombreedte aan ie einde van ene alinea of ​​den eerste wetmatigheid van ene alinea diegene onderaan ene kolom noch is gekoppeld”, aldus Afbeeldingen voordat visuele communicatie. “Eentje weeskind, ene portie van ene wetmatigheid bovenaan ene kolom, moeten wordt geëlimineerd wegens den kopie te herschrijven of den regelafstand of kolomdiepte te wijzigen”, aldus Afbeeldingen voordat visuele communicatie (pag. 96).

Den reden dat dit problematisch zijn, is dat zij den lezer uitvoeren struikelen. Ie toeschijnen ongemakken. Dus zij wordt ene verzet. Elk kort stukje tekst dat onderaan ene laatste alinea (of bovenaan den eerste alinea) ter ene kolom staat, leidt over.

Typ Uitlijning

Ik heb voorheen vermeld dat ie mikpunt van zetwerk is wegens ie oplezen te vergemakkelijken plusteken er ene plezierige ervaring van te maken. Ter alle gevallen moeten ie oog van den lezer terugkeren zoals ie start van ene wetmatigheid nadat ie den vorige wetmatigheid heeft lezen. Type-uitlijning vermag dit gemakkelijker of moeilijker maken.

Afbeeldingen voordat visuele communicatie merkt op dat den uiterst leesbare opties ie vlakke linkertype plusteken ie uitgevulde type zijn (ter diegene volgorde). Flush left type heeft ene consistente linkermarge, maar den rechtermarge varieert op voet van den lengte van den regels, diegene veranderen op voet van den lengte van den woorden (plusteken eventuele woordafbrekingen). Ter alle gevallen is den ruimte tussen woorden consistent.

Uitgevulde tekst wordt daarentegen soortgelijk gezet met zowel den linkermarge indien den rechtermarge. Watten dit werkgelegenheid maakt, is den gevarieerde afstand tussen den woorden. Mits den regels hevig kort zijn of indien den woordafbreking noch ideaal is, vermag den ruimte tussen sommige woorden helaas royaal groter zijn dan tussen andere woorden, watten leidt totdat “witten rivieren”, omsingeld witten gebieden diegene overheen den pagina toeschijnen te varen. type.

Eentje gerechtvaardigde kopie is dus noch zo leesbaar of aantrekkelijk indien ene linkse kopie.

Nog minder leesbaar zijn den twee andere alternatieven: vlakke rechtse tekst plusteken gecentreerde tekst. Ter ie geval van flush-right copy (met ene consistente rechtermarge plusteken ene linkermarge diegene varieert horig van den lengte van den woorden, maar met weerga afstand tussen den woorden), moeten ie oog terugkeren zoals ene andere positie wegens elke wetmatigheid te par (aan den linkerkant), zowel nu eindigt elke wetmatigheid op dezelfde rechtermarge. Werkelijk geldt idem voordat gecentreerde kopie, maar ie oog heeft noch enkel ene andere rechtermarge maar zowel ene andere linkermarge vanaf wetmatigheid.

Dit vermag ene probleem zijn. Dat medegedeeld hebbende, zullen sommige ontwerpers bijvoorbeeld ter ene beperkte hoeveelheid rechtse tekst tradities (misschien voordat ene twee regels van ene pull-quote of callout). Plus misschien vergroot diegene uitvinder den leesbaarheid wegens ene twee toegevoegd punten toe te voegen tussen den tekstregels.

Alle regels kunnen verbroken wordt. Ie is gewoon zinnig wegens te compenseren, wegens wegen te vinden wegens waar diegene den leesbaarheid verminderen ter evenwicht te brengen met waar diegene den leesbaarheid verbeteren.

Headlines opsplitsen ter volledige gedenken

Afbeeldingen voordat visuele communicatie tweedehands den volgende kop wegens ene ​​punt te maken: “Den wijselijk ontworpen beeldschermkop.”

Mits jou den hele kop op één wetmatigheid kunt krijgen, is dat massaal (misschien overheen meerdere kolommen ter ene krant). Eén volledige veronderstelling, geen pauzes. Mits jou dit noch kunt, watten is dan den volgende lieve optie?

Afbeeldingen voordat visuele communicatie tekent ene tegenstelling tussen ie zetwerk van “The Wisely Designed” op den ene wetmatigheid plusteken “Display Head” op den volgende (ter den eerste optie) plusteken, ter den tweede optie, “The Wisely” op den eerste wetmatigheid, gevolgd wegens “Designed Display” op den tweede wetmatigheid plusteken “Head” op den derde wetmatigheid.

Den eerste treatment verdeelt den woorden van den kop ter uiteraard gerelateerde groepen gedenken. Ongekunsteldheid ter denken maakt oplezen gemakkelijker. Volgens den tweede optie Afbeeldingen voordat visuele communicatie, past misschien huis ter den beschikbare ruimte, maar den te jawel gegroepeerde woorden zijn noch zo intuïtief plusteken uiteraard verwant indien ter den eerste optie. Plus dit zullen den lezer vertragen.

Den afhaalmaaltijden

Dit alles lijkt misschien kleinigheden. Plus ie is. Maar goede typografie trekt noch den voetlicht zoals zichzelf toe. Integendeel, ie maakt oplezen gemakkelijker plusteken leuker. Te zetwerk maken den details ie verschil.