Eentje pragmatische reisgids voordat Lean User Research — Smashing Tv-programma


Wij leven noch te ene ideale wereld. Den meesten van onzerzijds hebben te veel werkgelegenheid, te weinig tijdstip plus ene te klein budget. Indien ie wegens digitale projecten gaat, lijkt ie nep onze klanten of chefs steevast voorrang geven aan tempo bovenop kwaliteit.

Totdat overmaat van ramp oplezen wij talloze wetsartikelen diegene onzerzijds zei hoe wij spullen willen uitrichten. Dit wetsartikelen leggen den nadruk op research plus toetsen, maar uitrichten niets verschillend dan onzerzijds gedesillusioneerd nalaten plus meehelpen aan onzerzijds bedriegersyndroom.

Te dit wetsartikel wil ik ene andere benaderingswijze trachten. Te positie van u te zei watten den liefste praktijk is, zou ik enkele praktische benaderingen van gebruikersonderzoek onderzoeken diegene wij mogelijk kunnen inpassen te onze bestaande projecten.

Ik weet watten jij denkt:

‘Ik toestemmen geen research uitrichten. Ik ontvang te horen dat er geen tijdstip is.’

Dus toestaan wij ginder opstarten.

Lean User Research bespaart tijdstip te positie van kosten

Ie idee dat hoewel ie gebruikersonderzoek den beschikbare tijdstip voordat ene project moeten wegnemen, klopt noch. Lean gebruikersonderzoek heeft ie potentieel wegens u tijdstip te bezuinigen, vooral gedurende projecten met meerdere belanghebbenden.

Bedenk ooit hoeveel tijdstip er wordt verspild aan telefoontjes waarin wordt gedebatteerd overheen den liefste methode of aan ie eindeloos herzien van ie ontwerp wegens Figma omdat den klant noch totdat ene raadsbesluit vermag komen. Dan is er den tijdstip van den andere belanghebbenden, diegene iedereen diegene vergaderingen willen bijwonen plus terugkoppeling willen geven.

Eentje kleine hoeveelheid gebruikersonderzoek vermag ginder veel van oplossen. Ie vermag eindeloze meningen, discussies plus herzieningen vervangen wegens gegevens.

Voordat research paardenhoeven wij geen reserve tijdstip te vragen. Te positie daarvan kunnen wij sommige van diegene vergaderingen vervangen wegens ene snelle enquête of test plus alle discussies doorbreking.

Maar hoe zit ie met den ontdekking diegene u vooraf zullen willen uitrichten? Hoe zit ie met ie research zoals uw publiek voordat u begint? Is dat geen best practice plus zullen jij dat noch willen uitrichten?

Nou, ja plus nee.

Hoe zit ie met research vooraf?

Ja, een ontdekkingsfase is den liefste praktijk. Ie is onze waarschijnlijkheid wegens onze aannames overheen den gebruikers plus hun behoeften ter discussie te stellen. Wij kunnen echter noch steevast uitrichten watten wij zullen willen uitrichten, plus noch elke ontdekkingsfase hoeft veel werkgelegenheid te vergen.

Indien jij noch oppast, kunnen ontdekkingsfasen ene ietsje verspillend zijn. Generaal research zoals uw doelgroep plus behoeften levert mogelijk noch steevast bruikbare inzichten op. Dat komt omdat stap indien wij aan ie werkgelegenheid gaan, wij leren welke vragen wij vooraf willen stellen. Natuurlijk heb jij op dat uur hoewel tijdstip uitgegeven aan den ontdekkingsfase plus zijn belanghebbenden misschien terughoudend wegens nog meer research te uitrichten.

Gewoon oefeningen uitvoeren zoals klantreis in kaart brengen omdat jij hebt lezen dat jij ie van tevoren moeten uitrichten, is geen goede reden indien tijdstip plus poen schaars zijn.

Dus indien den tijdstip krap is, heb dan noch ie sentiment dat jij ene volledige ontdekkingsfase moeten uitrichten, enig maar omdat wetsartikelen indien dit jij dat zei. Start te positie daarvan met ie verzamelen van watten den organisatie hoewel weet overheen den gebruiker plus diens behoeften. Den meeste organisaties weten meer dan jij denkt overheen hun publiek. Of ie nu gaat wegens persona’s diegene zijn vervaardigd wegens marketing, enquêtes diegene te ie verleden zijn verricht of analytische gegevens, ie vermag vaak gewoon ene kwestie zijn van ie verzamelen van watten hoewel bestaat.

Indien jij dat eenmalig hebt gedaan, heb jij ene duidelijker beeld van watten er ontbreekt. Indien er enkele significante plus voordat den hand liggende hiaten te uw kennis zijn, dan is enig research vooraf den moeite waard. Ie vermag echter zijn dat u voldoende heeft wegens te opstarten, waardoor er meer tijdstip overblijft voordat gebruikersonderzoek indien zichzelf problemen voordoen.

Hoe dan zowel,

Uw focus moet liggen op het beantwoorden van specifieke vragen, niet op het verbeteren van uw algemene begrip van de gebruiker.

Focus op ie beantwoorden van specifieke vragen

Gebruikersonderzoek vermag snel ene tijdrovende bezigheid wordt indien ie noch zorgvuldig wordt beheerd. Doorheen steeds meer vragen aan enquêtes toe te voegen omdat ‘ie interessant zullen zijn wegens te weten’, wordt ie enquêteproces vertraagd. Evenzo kunt u uren verspillen aan ie terugkijken van gebruikerssessies. Hoewel dit setting nuttig is, is ie huis wegens gebruikersonderzoek enig uit te voeren indien er ene specifieke vraag is diegene beantwoord moeten wordt.

Jotjar site voorbeeld met een gebruikerssessie
Ie bekijken van gebruikerssessies vermag verhelderend zijn. Maar ie kost zowel veel tijdstip. (Grote voorvertoning)

Indien u bijvoorbeeld wilt weten waarom mensen noch op uw webstek kopen, voert u ene enquête van één vraag uit waarin u wordt gevraagd waarom mensen den webpagina verlaten. Of, indien belanghebbenden ontsteld zijn dat gebruikers ene belangrijke call-to-action zullen missen, doet ie dan snel Test van 5 seconden wegens zij gerust te stellen.

Gebruikersonderzoek uitbalanceren op ie beantwoorden van dit soort vragen zorgt noch enig voordat ene huis resultaat, maar zorgt er zowel voordat dat gebruikersonderzoek tijdstip bespaart. Zonder gebruikersonderzoek kunnen discussies plus debatten overheen dit onderwerpen ie momentum vertragen plus vertragen. Daarenboven, wegens gebruikersonderzoek te uitbalanceren op ie beetgrijpen van ene enkele vraag, houdt ie ie klein plus gemakkelijk op te nemen te ene bestaand project.

Veel kleine stukjes gebruikersonderzoek zijn gemakkelijker in te voegen dan een enkele belangrijke ontdekkingsfase.

Dit is natuurlijk enig waar indien ie soort gebruikersonderzoek dat u doet licht van gewicht is.

Vasthouden uw gebruikersonderzoek licht van gewicht

Wegens onzerzijds gebruikersonderzoek klein te liefhebben, willen er moeilijke beslissingen wordt genomen. Eentje daarvan is wegens afstand nemen van gefaciliteerd researchzoals gebruikersinterviews of bruikbaarheidstesten, omdat dit te tijdrovend zijn.

Te positie daarvan zullen wij onzerzijds willen uitbalanceren op research dat hierbinnen enkele minuten vermag wordt opgezet, snel resultaten oplevert plus te één oogopslag te vatten is. Dit laat onzerzijds voornamelijk achter met enquêtes plus niet-gefaciliteerde tests.

Meer na den sprong! Lees hieronder voorts ↓

Voer snelle plus vuile enquêtes uit

Subjectief ben ik dol op snelle enquêtes wegens uniek of onzekerheid op te lossen. Erbij twijfel, zo betoog ik, kun jij ie ie liefste aan den gebruiker vragen. Enkele voorbeelden van enquêtes diegene ik recentelijk heb verricht, zijn:

 • Even twee labels vergelijken op ene webstek.
 • Taken identificeren diegene gebruikers op ene webstek wilden voltooien.
 • Ontdekken waarom mensen zichzelf noch aanmeldden voordat ene kosteloos proefperiode.
 • Beoordelen of mensen ene infographic begrepen.

Ik zullen kunnen doorzetten, maar jij snapt ie idee. Korte, gerichte enquêtes kunnen promoten wegens vragen snel te beantwoorden.

Een voorbeeld van een exit-intent survey op een site
Eentje eenvoudige exit-intent-enquête vermag snel uitkomst geven op ene vraag indien waarom gebruikers noch kopen. (Grote voorvertoning)

Enquêtes zijn eenvoudig te maken plus onzelfstandig van hoe u zij benadert, kunt u snel resultaten krijgen. Indien tijdstip meer ene barrière is dan poen, kun jij ene app tradities zoals Pollfish wegens den exacte demografie van mensen te werven diegene jij nodig hebt voordat ene twee dollar vanaf inzending. U kunt veelal hierbinnen ene dag resultaten krijgen met slechts ene twee minuten werkgelegenheid wegens den enquête te te stellen.

Screenshot van Pollfish-website waarop staat 'koop enquête-antwoorden rechtstreeks van de bron'
Enquêtetools zoals Pollfish beheren den werving van deelnemers indien u geen tijdstip heeft wegens te wachten. (Grote voorvertoning)

Indien poen ene obstakel is, overweeg dan wegens uw enquête te porties op sociale media, ene mailinglijst of uw webstek. Jij zullen ie zelfs kunnen porties met willekeurige mensen diegene noch gedurende ie project betrokken zijn indien jij wanhopig bent. Jij krijgt tenminste ene perspectief van buitenaf.

Wanneer uw vragen gaan overheen ene ontwerpbenadering diegene u heeft ontwikkeld, kunt u zichzelf wenden totdat ongefaciliteerd toetsen.

Probeer enkele eenvoudige tests

Stakeholders brengen vaak dagen wegens met ie doorspreken plus herzien van ontwerpconcepten wanneer snelle tests den responderen kunnen bieden diegene zij nodig hebben. Overheen ie generaal kolken dit ontwerpdiscussies wegens viertal vragen:

 • Hebben gebruikers ie waargenomen?
 • Begrepen gebruikers ie?
 • Kunnen mensen ie tradities?
 • Zullen zij ie wieg vinden?

Gelukkig zijn er sneltesten diegene kunnen promoten gedurende ie beantwoorden van hoewel dit vragen.

Hebben gebruikers ie waargenomen?

Indien belanghebbenden zichzelf zorgen maken dat iemand ene oproep totdat handeling of kritieke berichten nevel, kunt u ene Test van 5 seconden. Dit test laat gebruikers tijdens vijf seconden ene digitaal product zien, zoals ene webstek of app, voordat zij vragen watten zij hebben waargenomen. Hulpmiddelen zoals Bruikbaarheidshub Plus Doolhof geef ene URL op voordat den test diegene u kunt porties met deelnemers, vergelijkbaar met hoe u ene enquête zullen verspreiden. Indien gebruikers zichzelf herinneren dat zij ie inzake factor hebben waargenomen, weet jij dat alles te orde is.

Begrepen gebruikers ie?

Eentje kleine variatie op den test vermag zowel wordt tweedehands wegens den tweede vraag te beantwoorden: hebben gebruikers ie begrepen? Laat den gebruiker tijdens 5 seconden uw ontwerp zien plus vraag hem vervolgens wegens te zijn inherent woorden te schetsen watten hij heeft waargenomen. Indien zij ie concept inderdaad omschrijven, ben jij zeker van jij methode.

Kunnen mensen ie tradities?

Indien ie gaat wegens “kunnen mensen ie tradities?” vraag, jij hebt twee opties.

Indien jij ene prototype hebt, kun jij sprinten ongefaciliteerde bruikbaarheidstesten met ene tool indien Maze:

 1. Definieer den taak diegene jij nodig hebt wegens mensen te zien voltooien;
 2. Maze den uiterst directe route geven wegens den taak te voltooien;
 3. Geef den deelnemers den URL diegene Maze verstrekt.

Maze verstrekken jij geaggregeerde gegevens overheen hoe lang ie mensen kostte wegens den taak te voltooien plus ie tal gebreken dat zij maakten.

Een screenshot van de Maze-website met geautomatiseerde statistieken
Maze biedt geaggregeerde gegevens, zodat u noch gedwongen bent wegens te zien hoe elke gebruiker ene taak voltooit. (Grote voorvertoning)

Indien jij geen prototype hebt, is ie alternatief wegens ene eerste-klik-test:

 1. Toon gebruikers ene mockup van uw webstek of app;
 2. Vraag waar zij zullen klikken wegens ene ​​specifieke taak te voltooien.

Volgens ene bruikbaarheidsonderzoek door Bob Bailey en Cari Wolfson, indien den eerste klik juist is, hebben gebruikers 87% waarschijnlijkheid wegens den handeling juist uit te voeren, vergelijken met slechts 46% indien den eerste klik verkeerd is. Dus indien mensen hun eerste klik juist uitvoeren, kunt u er redelijk zeker van zijn dat zij den taak met welslagen kunnen voltooien.

Usability Hub vermag u promoten gedurende ie uitvoeren van uw eerste-klik-test. Zij bieden ene heatmap met den verzamelde resultaten van waar iedereen heeft geklikt, zodat u den resultaten noch handmatig hoeft te analyseren. Hierdoor ontvang jij vrijwel onmiddellijk uitkomst.

Bruikbaarheid Hub voorbeeld met een heatmap
Bruikbaarheidshub biedt testresultaten met eerste klik indien ene heatmap voordat snelle verwijsbrief. (Grote voorvertoning)

Zullen mensen ie wieg vinden?

Den laatste vraag is: “Zullen mensen ie wieg vinden?” Dit is noch eenvoudig te beantwoorden, aldaar verschillende belanghebbenden verschillende meningen kunnen hebben overheen watten werkt.

Wegens dit op te lossen, voer ik veelal ene voorkeurstest of, idealiter, een semantisch differentieel onderzoek.

Ten eerste ben ik ie met den belanghebbenden ooit overheen den associaties diegene wij willen dat gebruikers hebben met ie ontwerp. Dit kunnen woorden zijn indien professioneel, vriendelijk, inspirerend of serieus.

Te ene semantisch differentieel research, kunnen gebruikers ie ontwerp vervolgens beoordelen op ondergrond van diegene woorden. Indien ie ontwerp inderdaad scoort, kunnen wij er zeker van zijn dat ie den gewenste respons zou genereren.

Een semantische enquête met een zoekwoordprestatie
Eentje semantische differentiële enquête is ene uitstekende wijze wegens te zien hoe uw webpagina presteert ten opzichte van den wegens u gekozen zoekwoorden. (Grote voorvertoning)

Eentje pragmatische methode

Ik weet dat dit bulletin gebruikersonderzoekers ongemakkelijk zou maken, plus ik vermag volledig vatten waarom. Den resultaten diegene u terugkrijgt, zijn verre van volmaakt plus kunnen mogelijk leiden totdat verkeerde slotbeschouwingen. Ie is echter huis dan ie alternatief. Ie oplossen van ontwerpbeslissingen via inwonende discussie zou steevast ondergeschikte zijn aan ie krijgen van gebruikersfeedback.

Dit soort lean user-onderzoek vermag zowel ene inderdaad uitgangspositie zijn voordat grotere spullen. Indien jij zelfs maar watten gebruikersonderzoek aan ie veranderingsproces kunt toevoegen, kunnen belanghebbenden den voordelen ervan gaan zien plus vermag ie totdat grotere spullen leiden.

Sommigen selecteren ervoor wegens gaten te uw methode te maken, watten suggereert dat u noch test met den juiste mensen of met ene voldoende vitaal publiek. Zij hebben natuurlijk identiek. Dit verstrekken u echter den potentie wegens erop te wijzen dat u graag meer research zullen uitrichten indien er maar tijdstip plus budget voordat vacant waren!

Voorts oplezen overheen SmashingMag

Schitterende redactie
(yk, il)