[ad_1]

Den papierindustrie lijdt aan eentje milieuperceptieprobleem, maar ie gaat huis

Ie nieuwste onderzoeksrapport van Two Sides Europe, den ‘Trend Tracker Survey 2023’, probeert inzicht te krijgen te den veranderende percepties van consumenten ten identiteit van drukwerk, papier, papieren verpakkingen plus tissueproducten. Dit unieke inzicht te den houding van den consument ten opzichte van eentje van ‘s werelds senior plus universeel gebruikte materialen wordt tweejaarlijks herhaald wegens den veranderende percepties van den consument te volgen plus te rapporteren naarmate ie milieubewustzijn toeneemt plus alternatieve digitale communicatiekanalen gangbaarder wordt.

Den resultaten van ie research uit 2023 voorvallen manifest aan dat, hoewel papier zijn positie behoudt indien essentieel communicatie- plus verpakkingsmateriaal, er nog steeds misvattingen zijn ​​overheen den milieu-impact van den papierindustrie.

Consumenten zijn zichzelf er noch van bewust dat den Europese wouden groeien

Uit ie research uit 2023 bleek dat consumenten nog steeds waarnemen dat wouden kleiner wordt, waarbij 60% gelooft dat Europese wouden minderen, hoewel dit veel sinds 2021 is verbeterd van 64%. Ie veel consumenten dat begrijpt dat Europese wouden echt te omvang groeien, is verbeterd totdat 15% te 2023 vergelijken met 10% te 2021. Ie toont aan dat consumenten zichzelf meer bewust wordt van dit feiten hierbinnen den mythen diegene den papierindustrie omringen. Den waarheid is dat den Europese wouden te omvang groeien plus tussen 2005 plus 2020 met maar liefst 58.390 km² zijn gegroeid – eentje landstreek groter dan Zwitserland plus ie omschrijving van 1.500 voetbalvelden aan bosgroei vanaf dag.(1)

Ie research toonde zowel regionale verschillen te onbegrip:

  • Italië heeft ie grootste veel consumenten (71%) dat gelooft dat den Europese wouden kleiner wordt.
  • Finland heeft ie laagste veel consumenten (48%) dat denkt dat den Europese wouden kleiner wordt.
  • Denemarken heeft ie voornaamst veel consumenten (24%) dat gelooft dat den Europese wouden groeien.
  • Slechts 9% van den Britse consumenten gelooft dat den Europese wouden groeien.
  • Te ie VK is er eentje verschuiving opgetreden te den methode waarop 18-24-jarigen (Gen Z) denken. Te 2021 hadden zij den voornaamst overtuiging dat wouden minderen (69%), terwijl zij te 2023 den laagste overtuiging hadden dat wouden minderen (44%). Evenzo heeft dit leeftijdsgroep ie voornaamst veel consumenten dat gelooft dat den Europese wouden groeien (31%).

Den hoge recyclingpercentages van papier plus papieren verpakkingen wordt noch begrepen wegens consumenten

Ene andere veel voorkomende wanbegrip overheen papier is den hoeveelheid diegene wordt gerecycled. Uit ie research bleek dat slechts 18% van den Europese consumenten begreep dat ie recyclingpercentage van papier hoger is dan 60%. Nogmaals, dit is iets verbeterd ten opzichte van 2021 waarna ie 16% wasgoed.

Uit ie research bleek dat 41% van den Europese consumenten vindt dat papier plus papieren verpakkingen verspilling zijn. Te werkelijkheid is ie recyclingpercentage van papier te Europa nou 74%, met papieren verpakkingen zelfs nog hoger op 83%.(2)

  • Te 2020 worden te Europa te totaal 56 miljoen ton papier ingezameld plus gerecycled.(2)
  • België heeft ie voornaamst veel consumenten (26%) dat denkt dat ie Europese recyclagepercentage hoger is dan 60%.
  • Denemarken heeft ie laagste veel consumenten (13%) dat gelooft dat ie Europese recyclingpercentage hoger is dan 60%.
  • 67% van den consumenten vindt dat enig gerecycled papier mogen wordt tweedehands.

Papier versus elektronische communicatie

Papier plus printproducten behorend met 0,8%(3) totdat den laagste broeikasgasemissies, terwijl den ICT-industrie verantwoordelijk is voordat meer dan 2% van den wereldwijde uitstoting van broeikasgassen (evenveel indien alhoewel ie luchtverkeer). Mits er niets aan wordt gedaan, schenkkan den ICT-voetafdruk tegen 2040 toenemen totdat 14% van den wereldwijde uitstoting.(4) Toch denkt 56% van den Europese consumenten diegene te ie rapport zijn ondervraagd, dat elektronische communicatie milieuvriendelijker is dan papieren communicatie. Hoewel dit cijfer weer is verbeterd ten opzichte van 2021 (60%), onderstreept ie nog steeds den aanhoudende misvattingen overheen den duurzaamheid van zowel den papieren indien den elektronische communicatie.

Den pandemie bracht eentje verandering plus groei van elektronische communicatie met zichzelf mee, waarbij vergaderingen, evenementen plus dagelijkse zaken steeds vaker online plaatsvinden plus consumenten meer vertrouwen op online televisiejournaal. Consumenten blijven geloven dat elektronische communicatie duurzamer is.

“Hoewel ie wasgoed is wegens te zien dat er enkele verbeteringen zijn te den waarneming van den consument, laat dit rapport zien dat er nog veel misvattingen zijn ​​overheen den impact van gedrukte plus op papier gebaseerde producten op ie milieu”, zegt Jonathan Tame, Managing Director, Two Sides Europe. “Veel consumenten zien ten onrechte dat den Europese wouden kleiner wordt, onderwaarderen massaal ie recyclingpercentage van papier plus vatten ie duurzame letter van papierproducten noch. Dit misverstanden maken onzerzijds werkgelegenheid via Two Sides plus Love Paper essentieel.”

Ene uittreksel van ie Trend Tracker-onderzoek 2023 wordt te mei gepubliceerd plus is op verzoek vacant voordat belanghebbenden te den sector.

Neem voeling met onzerzijds op wegens uw interesse te ie ontvangen van dit uittreksel aan te geven via vragen@twosides.info

Ie volledige rapport, met regionale gegevens uitgesplitst zoals ouderdom plus sekse, is enig vacant voordat Two Sides-leden.

[ad_2]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *