UCL-onderzoekers vertalen bedreigde talen te 3D-geprinte objecten


Eentje antropoloog plusteken eentje bouwmeester van University Collegium London hebben samengewerkt aan eentje unieke methode wegens bedreigde talen te terughouden – om hun letter vast te leggen te den vorm van 3D-geprinte objecten.

Alex Pillen van den tak antropologie van den universiteit plusteken Emma Kate Matthews van den Bartlett School voor Architectuur heeft gewoonte vervaardigd van parametrisch ontwerp software wegens ie rumoer plusteken den grammaticale patronen van viertal verschillende talen te visualiseren plusteken zij eentje fysieke vorm te geven met behulp van eentje 3D-printer.

Ie mikpunt wasgoed eentje nieuwe methode te vinden wegens den bedreigde talen van den wereld te documenteren plusteken complexe taalaspecten overheen te brengen diegene gewoonlijk verloren gaan gedurende vertalingen.

Close-up foto van twee ingewikkelde abstracte objecten met verweven patronen
UCL-onderzoekers printten den structuur van viertal verschillende talen 3D-geprint

“Wij hebben natuurlijk opnames van dit talen wegens den methode waarop zij timmeren te terughouden, terwijl den woordenschat te eentje woordenboek vermag wordt bewaard”, zei Tabletten. “Maar watten moeilijker te terughouden is, is den spraakleer, omdat diegene om taalkundigen vaak intact schraal wordt gepresenteerd.”

“Jouw krijgt transcripties, geannoteerd met zeer technische terminologie. Maar om den meetkunde van spraakleer te 3D te produceren, stellen wij mensen te staat wegens eentje ​​onmiddellijke intuïtieve relatie te hebben met dit talen diegene wordt bedreigd – of diegene zullen kunnen wijken.”

Ie project begon met Tabletten diegene op zoek wasgoed zoals eentje omslagontwerp voordat haar pil overheen den Koerdische taal dat grofweg zullen zijn “den bouwkunde van den Koerdische taal diegene totdat stand is gekomen om eentje abstract ontwerp”.

3D-geprinte taal gemaakt van wit nylon
Hun eerste prototypes waren vervaardigd van nylon plastic

Wegens dit idee te realiseren, ging zij zoals Matthews – eentje promovendus diegene zichzelf richt op ie snijvlak van naslag plusteken bouwkunde. Matthews ontwikkelde ie parametrische algoritme wegens den talen te vertalen zoals visualisaties met behulp van den 3D-modelleringssoftware Rhino.

Ie twee koos ervoor wegens viertal modellen te opbouwen op poot van viertal talen: Koerdisch, den Amazone-taal Tariana, eentje oud Mesopotamisch flinterdun genaamd Akkadisch plusteken, ter vergelijking, Amerikaans Engels.

Zij kozen eentje spraakvoorbeeld wegens voordat elk te usances, tenzij te ie geval van den reeds verlaten Akkadiër, waarvoor zij eentje schrijven voorbeeld van eentje kleitablet gebruikten.

Foto van twee 3D-geprinte abstracte objecten in zwart rubberachtig materiaal
Zij vergelijken den grammaticale structuur van ie Engels (linksaf) plusteken ie Tariana (rechts)

Den onderzoekers wilden zichzelf met name focussen op ie vastleggen van ie grammaticale letter van den talen wegens den parallellen diegene zij waarnemen tussen spraakleer plusteken meetkunde.

“Spraakleer wordt gedefinieerd mits den hele structuur plusteken ie systeem van eentje taal, plusteken wordt nu eeuwen vergelijken met eentje geometrische ordening,” schrijven ze in hun krantgepubliceerd te ie weekblad Nature Humanities and Social Sciences Communications.

Ie twee verdiepte zichzelf te ie grammaticale factor van ie bewijsmateriaal – eentje kwalificatie diegene aan eentje zin wordt toegevoegd wegens den rivierbron aan te geven van den kennisoverdracht diegene wordt overgebracht.

Volgens Tabletten zijn bewijsmiddelen ie uiterst vooraanstaand te Indiaanse, Amazone- plusteken Aboriginal-talen, diegene complexe grammaticale structuren hebben, terwijl Engelssprekenden langere zinnen willen toevoegen, zoals vermoedelijk, zoals verluidt of mij is verteld.

Ter den Tariana-taal zijn sprekers grammaticaal verplicht wegens te allen tijde den rivierbron van den kennisoverdracht diegene zij doorspreken aan te geven met behulp van eentje hiërarchie van bewijzen, diegene alles declareren, van den spreker diegene iets onmiddellijk heeft waargenomen totdat ie nazeggen van kennisoverdracht diegene om iemand verschillend is doorgegeven.

Dit schenken ie Tarianan 3D-model zijn raderblad van dramatische toppen.

Foto van een abstract 3D-geprint object gemaakt van verweven zilverlegering
Ie project keek zowel zoals den bedreigde Koerdische taal

Wegens dit bewijssystemen te 3D-ruimte te vertalen, kenden Tabletten plusteken Matthews elke uitspraak eentje numerieke waarde toe diegene overeenkomt met ie bewijsgewicht plusteken zetwerk zij dit uit op den z-as te Rhino.

Ie veel lettergrepen worden uitgezet ter den y-as plusteken den tijdlijn op den x-as, waardoor den ontwerpsoftware dit punten te eentje vloeiende, golvende 3D-vorm kon veranderen.

Tabletten plusteken Matthews hebben vervolgens den ontwerpen te 3D geprint, beginnend met nylon plastic voordat zij voorts gingen met eentje zilverlegering diegene den ingewikkeldheid van den ontwerpen huis laat zien plusteken eentje rubberachtig thermoplastisch polyurethaan dat eentje stofachtige glibberigheid heeft.

Latere versies werden vervaardigd van eentje zilverlegering

Ie twee vergelijkt hun benaderingswijze van ie visualiseren van den “vorm” van den natuurlijke talen van den mensheid met ie voorstellen van DNA mits eentje dubbele helix.

“Den dubbele helix van DNA plusteken den structuur van virusdeeltjes zijn tijdelijk vertrouwd mits afbeeldingen diegene wijdverspreid zijn”, luidt hun paper. “Daarentegen willen den vorm van den natuurlijke talen van den mensheid plusteken hun hoogdimensionale vorm grotendeels wordt speuren plusteken gemodelleerd mits visueel materiaal.”

“Den hedendaagse software diegene wij totdat onze besluit hebben plusteken methoden voordat digitaal ontwerp stellen onzerzijds te staat wegens den natuurlijke vormen van menselijke taal te visualiseren.”

Foto van twee vrouwen die kijken naar 3D-geprinte abstracte objecten die ze in hun handen houden
Ie project is eentje samenwerkingsverband tussen Alex Tabletten (linksaf) plusteken Emma-Kate Matthews (rechts)

Ter den toekomst willen den onderzoekers hun trant uitbreiden wegens grotere datasets op te nemen plusteken misschien bewegende plaatjes met evoluerende vormen te creëren.

Zij zeggen dat vrijwel 1.500 van den talen te den wereld eentje vitaal risico stevenen verloren te gaan te den volgende eeuw, watten den identiteit plusteken ie welzijn van mensen uit diegene gemeenschappen aantast.

Eentje ander recent ontwerpproject dat totdat mikpunt heeft bedreigde talen te terughouden, is Typotheque’s Noord-Amerikaanse Syllabics-lettertypedat is ontworpen wegens ie voordat Canadese inheemse gemeenschappen gemakkelijker te maken wegens digitaal te klikken.Source_link